En effektiv isolering af boligen er super vigtig for både indeklimaet og energi forbruget. Det er forkert at tro at et utæt hus er sundt at bo i. Det er derimod komfortabelt at bo i et velisoleret hus som bliver godt udluftet, enten via et ventilations anlæg eller blot ved at åbne døre og vinduer flere gange om dag og derved skabe luftudskiftning. Ved nybyggeri er der myndigheds krav om isoleringstykkelser og teknikker men en egentlig efterisolering af et tag rum kan også være en stor gevinst. Vi har erfaret at et lag papiruld eller træfiber, udlagt på den gamle isolering, giver en både teknisk god løsning og er med til at nedsætte energiforbruget med øjeblikkelig virkning. En effektiv isolering af hulmuren kan ligeledes have en stor effekt på varmetabet. Tag os med på råd. Vi har gode samarbejdspartnere.